Podstawowy

Excel Podstawowy

Excel podstawowy Warsztaty skierowane są do osób niemających dużego doświadczenia w pracy z programem Excel, nawet dla zupełnie początkujących.

Zajęcia obejmują:

 1. Wprowadzenie, skróty i narzędzia
 2. Podstawowe operacje na komórkach i formatowanie
 3. Formuły
 4. Wykresy i tabele
 5. Sortowanie danych, przygotowanie do wydruku
Niezdefiniowany

C++ - poziom podstawowy (poniedziałki)

W toku zajęć kursant zostanie zapoznany z podstawami programowania w języku C++ (kurs "od zera"). Przedstawione zostaną:

 • podstawowe elementy struktury programu
 • typy zmiennych
 • pętle
 • funkcje
 • Instrukcje warunkowe
 • możliwości wykorzystania języka programowania do wykonywania powtarzalnych obliczeń i operacji na dużych zbiorach danych liczbowych, znakach
 • operacje na plikach tekstowych
 • tablice jedno i dwuwymiarowe

Po zakończeniu kursu uczestnik potrafi:

Polski

R od podstaw

Zapraszamy na warszatat z R - języka programowania używanego do analiz ekonometrycznych czy analizy danych. Język ten wykorzystują takie firmy jak Google, LinkedIn czy Facebook. R jest rozwiązaniem typu opensource, a charakterystyczną cechą jest jego rozszerzalność o kolejne pakiety, które usprawniają przetwarzanie danych czy manipulację wykresami. 

Zajęcia 1. Wstęp do programowania w R - czym jest R i do czego nam może służyć?

Plan zajęć:

 1. Pomoc

Polski

SQL od podstaw

SQL(Structured Query Language) to strukturalny język zapytań, używany do zarządzania relacyjnymi bazami danych. 

Jest to bardzo popularne rozwiązanie, które znajduje zastosowanie w wielu branżach, nie tylko IT. Nikt dzisiaj nie wyobraża sobie prowadzenia działaności bez wsparcia informatycznego a bazy danych są jednym najważniejszych jej części. Umiejętność zarządzania danymi, tworzenia wydajnych zapytań oraz budowania mechanizmów bazodanowych jest bardzo ceniona na rynku pracy. 

Niezdefiniowany

Java podstawowy

KURS JAVA OD PODTSTAW

Na zajęcia trzeba przynosić własne laptopy.
Java to język programowania opracowany przez firmę Sun Microsystems Inc. Obecnie jest własnością firmy Oracle.

Program napisany w Javie można uruchomić na każdym systemie operacyjnym. Jest to największa zaleta języka Javy.

Zajęcia 1. Wstęp do programowania w Javie

Polski

Grafika - Photoshop

 1. Zajęcie 1
 • Zapoznanie się z obszarem roboczym
 • Podstawowa korekta fotografii
 • Zaznaczenia
 1. Zajęcie 2
 • Podstawowe informacje o warstwach
 • Szybkie poprawki
 1. Zajęcie 3
 • Maski i kanały
 • Projekt typograficzny
 1. Zajęcie 4
 • Techniki rysunku wektorowego
 • Komponowanie zaawansowane
Niezdefiniowany

Sas podstawowy

Zapraszamy na warsztat z podstaw SAS. Zajęcia w dużej mierze będą opierały się na programie SAS BASE.

Zajęcia 1

Ogólne informacje o SAS, składnia programu SAS, uzyskiwanie dostępu do danych.

Polski

SQL podstawowy

W trakcie kursu postawimy pierwsze kroki w używaniu języka SQL. Dowiecie się, co można zdziałać za pomocą SQL. Poznamy składnię tego języka i możliwości, jakie nam daje opanowanie go. Materiał kursu będzie obejmował przeważnie działania DML (Data Manipulation Language) i przygotuje do podjęcia nauki języka SQL w stopniu zaawansowanym oraz do pracy opartej o korzystanie z baz danych. Na zajęciach konieczne jest przyniesienie własnych laptopów.

 

ZAGADNIENIA:

- wstęp do SQL

- wprowadzenie do zapytań SQL

Niezdefiniowany

Java podstawowy

 

KURS JAVA OD PODTSTAW

Na zajęcia trzeba przynosić własne laptopy.

Zajęcia 1. Wstęp do programowania w Javie

 • klasyfikacja języków programowania. Java jako język obiektowy
 • dokumentacja programu
 • pisanie i uruchomienie prostego prgramu
 • zmienne i przypisywanie im wartości
 • Primitive Data Types vs. Objects
 • wczytywanie danych przekazanych przez użytkownika
 • podstawowe wyrażenia

Zajęcia 2.Pętle i tablice

Polski

VBA podstawowy

Podczas zajęć przedstawione zostanie środowisko Visual Basic for Aplications (VBA) w którym pokarzemy jak automatyzować procesy obliczeniowe i prace z dokumentami. Kurs jest prowadzony od podstaw lecz z naciskiem na zadania praktyczne. Po każdych zajęciach kursanci mają do wykonania prace domowe, a na koniec cyklu case zaliczeniowy. Kursanci są proszeni o przynoszenie własnych komputerów (z zainstalowanym Excelem).

SYLLABUS:

1. Nagrywanie makr, If then

2. Pętle, mgsboxy, inputboxy

3. Formularze

4. Zdarzenia arkusza, odwołania do innych zakladek

Polski

Strony